Joanna Pączek

Pracownik RIO w Łodzi, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością budżetową jednostek samorządu terytorialnego.