dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO

Dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.