dr Joanna Ryszka

Dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.