Joanna Sebzda-Załuska

Radca prawny, od 1.1.2012 r. wspólnik kancelarii. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych w kontekście inwestycji budowlanych, w tym inwestycji liniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez 6 lat w organie nadzoru budowlanego stopnia powiatowego, w tym na stanowisku Kierownika Wydziału Prawnego, a następnie na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. Uczestniczyła w wielu postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych i budowlanych dotyczących m.in. inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć Euro 2012, zarówno przed organami, jak i sądami administracyjnymi obu instancji. Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Jest autorem licznych opinii i artykułów (m.in. w miesięczniku „Inwestycje sektora publicznego”) na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.