dr Jolanta Wartini-Twardowska

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi badania sektorowe w zakresie efektywnego tworzenia wartości w grupach kapitałowych. Jest na stałe związana z praktyką gospodarczą poprzez działania w formie projektowania rozwiązań konsolidacyjnych, wdrażania informatycznych systemów wspomagania konsolidacji finansowej (zarządczej) w grupach kapitałowych, a także opracowywania wycen i biznes planów (w tym na potrzeby prywatyzacji).

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.