dr Justyna Brzezińska

Doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.