Metody ilościowe

Serię tworzą publikacje z matematyki, statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, prognozowania i innych nauk ilościowych, których znajomość jest ekonomistom niezbędna.

10 20 Lista Siatka 1-10 z 21