dr Kamil Frąckowiak

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012–2013 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, do 2014 r. członek Wojewódzkiej Komisji. W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalność prawo karne materialne. W 2007 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z językiem wykładowym angielskim. Autor publikacji z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, policyjnego, medycznego, praw człowieka oraz nauk o bezpieczeństwie.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.