Kamil Gołaszewski

Sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie specjalizujący się w sprawach egzekucyjnych; autor opracowań z zakresu prawa egzekucyjnego, w latach 2016–2017 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości – Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji.