dr Rafał Reiwer

Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji – Ministerstwo Sprawiedliwości, sędzia, doktor nauk prawnych, autor monografii, komentarza praktycznego, glos, artykułów naukowych i popularyzatorskich oraz recenzji książek prawniczych. Wiceprzewodniczący powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych.