Kamil Śledź

Notariusz, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa UwB.