Karol Zawiślak

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, współpracuje z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz Katedrą Zarządzania w Turystyce na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, zajmuje się problematyką prawa cywilnego i gospodarczego, jak również sądownictwem polubownym.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.