dr n. ekonom. Katarzyna Dziewanowska

Jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.