dr n. ekonom. Katarzyna Dziewanowska

Katarzyna Dziewanowska jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.