Katarzyna Goldmann

Jest pracownikiem naukowym Katedry Rachunkowości wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorką ponad 80 publikacji. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej, analiz finansowych, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Prowadzi szkolenia dla księgowych. Od 1998 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a obecnie również z toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.