Katarzyna Hejnowicz

Studentka prawa na WPiA UJ. Od 2014 r. działa w Sekcji Karnej Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Uczestniczka seminarium z procesu karnego, prowadzonego pod kierunkiem dr hab. Dobrosławy Szumiało-Kulczyckiej. Interesuje się prawnymi zagadnieniami dowodów w procesie karnym, w szczególności wykorzystaniem dowodów pozyskiwanych przez strony w kontekście Nowelizacji 2015 oraz oceną wiarygodności osobowych źródeł dowodowych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.