dr Katarzyna Jadach

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Instytut Nauk Prawnych PAN.