Katarzyna Kaim-Mierzwicka

Senior Consultant w Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Specjalizuje się prowadzeniu badań społecznych i ewaluacyjnych, realizowanych na zlecenie sektora publicznego. Prowadzone przez nią projekty dotyczyły m.in. oceny wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych (systemy monitorowania, komplementarność, systemy wskaźników), preferowanych form finansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej oraz wpływu wdrażanych programów na środowisko. Ponadto, posiada doświadczenie w zakresie przygotowania i weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy unijnych (studiów wykonalności oraz ocen oddziaływania na środowisko) oraz projektów składanych do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada także tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach doradczych, specjalizujących w tematyce unijnej oraz instytucjach o profilu środowiskowym.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.