Katarzyna Mamcarz

Jest doktorem nauk ekonomicznych, asystentem w Zakładzie Analiz Rynkowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.