dr Kinga Piwowarska

Wykładowca akademicki oraz prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego. Swoją wieloletnią działalność praktyczną prawnika łączy z prowadzeniem zajęć m.in. z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podstaw prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych. Publikuje artykuły naukowe w specjalistycznych czasopismach prawniczych i opracowaniach zbiorowych.

Sporządza praktyczne analizy oraz opracowuje aktualności legislacyjne i orzecznicze dla wydawnictwa C.H. Beck w serwisie n.ius. Współpracując z różnymi instytucjami i uczelniami prowadzi szkolenia m.in. z zakresu prawa, prawa pracy, etyki w zatrudnieniu czy BHP.