Katarzyna Tomiło-Nawrocka

Prawnik, politolog, doktorantka Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Pracuje jako asystent sędziego w WSA w Warszawie na Wydziale Orzeczniczym II. Specjalistka z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, a także stosunków służbowych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz współautorka publikacji z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej.