dr Katarzyna Zawilska

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła filologię polską ze spec. nauczycielską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też w obroniła rozprawę doktorską „Polszczyzna toruńskich gazet rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku", napisaną pod kierunkiem prof. UMK dr. hab. Czesława Łapicza. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się na obserwacji zmian zachodzących we współczesnym języku polskim oraz wokół zagadnień diachronicznych. Ostatnio analizuje źródła rękopiśmienne pochodzące z czasów saskich (wspólnie z dr I. Maciejewską realizuje projekt grantu "Edycja listów Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła", który został zakwalifikowany do finansowania w Narodowym Centrum Nauki).

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.