dr Katarzyna Maria Zoń

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2020 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. W badaniach naukowych zajmuje się problematyką prawa medycznego oraz prawa cywilnego. Autorka ponad dwudziestu publikacji w tym zakresie. Beneficjentka konkursu Narodowego Centrum Nauki (2021 r.).