dr Kazimierz J. Leżak

Doktor, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi.