Konrad Iwiński, LL.M. (Bazylea)

Prawnik, doktorant z zakresu prawa handlowego w ujęciu prawnoporównawczym na Uniwersytecie Wiedeńskim, absolwent studiów prawniczych oraz szkoły prawa austriackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim z pobytem stypendialnym na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu, absolwent studiów LL.M. „International Commercial Law and Dispute Resolution" na Swiss International Law School.