dr Krzysztof G. Szymański

Dr habilitowany, biegły rewident i doradca podatkowy, specjalizujący się w problematyce leżącej na przecięciu prawa handlowego, podatkowego i bilansowego; jego książka (Rachunkowość i podatki, I wyd. z 1998 r.) zapoczątkowała nowy nurt badawczy, publikacyjny i szkoleniowy. Autor ponad 130 pozycji książkowych, monograficznych i artykułów. Ceniony wykładowca; wykłada m.in. na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Podatkowego" oraz "Monitora Rachunkowości i Finansów", członek komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członek Zarządu i dyrektor Departamentu Podatkowego BDO Polska.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.