dr Krzysztof Gienas

Prokuratura rejonowa Szczecin – Zachód.