Krzysztof Janko

Senior Consultant w Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej (biznes plany, studia wykonalności), niezbędnej do uzyskania finansowania z funduszy publicznych oraz doradztwem w zakresie rozliczania współfinansowanych projektów. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje w sektorze energetycznym, projekty badawczo-rozwojowe, a także projekty związane z gospodarką odpadami. Do Zespołu EAST w Crido Taxand dołączył w 2011 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.