Krzysztof Majczyk

Prawnik, ekonomista, doradca podatkowy, uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, specjalista w zakresie rachunkowości, optymalizacji opodatkowania oraz podatkowego zastępstwa procesowego. Doktorant w Katedrze Filozofii Prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych artykułów i publikacji z w/w zakresu.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.