Krzysztof Niezgoda

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu: prawa europejskiego prowadzonych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, prawa cywilnego organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, organizacji i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski; sędzia z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach cywilnych i gospodarczych, Wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.