dr Krzysztof Sadowski

Doktor nauk prawnych, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, delegowany do wykonywania obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości.