Krzysztof Stasiak

Krzysztof Stasiak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, kurator specjalista, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących między innymi prawa karnego wykonawczego i kurateli sądowej.