Krzysztof Stasiak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku; ekspert Krajowej Rady Kuratorów; prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych; autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących między innymi prawa karnego wykonawczego i kurateli sądowej, w tym między innymi komentarza do ustawy o kuratorach sądowych i Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego.