Lech Kurkliński

Jest adiunktem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dyrektorem Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

 • Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce
  Zasadniczą tezą Autora jest stwierdzenie, że czynniki kulturowe zaliczają się do istotnych determinant działalności i rezultatów banków z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiąc barierę ich...
  Seria: Ekonomia Zarządzanie
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  99,00 zł
  Najniższa cena: 79,20 zł
  Zasadniczą tezą Autora jest stwierdzenie, że czynniki kulturowe zaliczają się do istotnych determinant działalności i rezultatów banków z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiąc barierę ich...