prof. dr hab. Leonard Etel

Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert Kancelarii Sejmu RP, członek Regionalnej Izby Obrachunkowej, doradca instytucji państwowych i samorządowych w zakresie podatków gminnych, autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.