dr Leszek Kociucki

Dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, autor kilkunastu publikacji z dziedziny prawa cywilnego (przede wszystkim prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa rzeczowego), radca prawny.