dr Lidia K. Jaskuła

Doktor nauk prawnych, prawnik, socjolog, pracownik badawczy i nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa mediów, prawa prasowego, prawa reklamy oraz prawa administracyjnego. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim publicznoprawne aspekty wolności wypowiedzi i jej ograniczeń oraz relacje zachodzące między wolnością wypowiedzi a innymi chronionymi prawami i wolnościami, administracyjnoprawne aspekty działalności medialnej, w szczególności radiofonii i telewizji, w tym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prawne aspekty pluralizmu mediów. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów prawa, administracji oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Doświadczenie praktyczne zdobywała współpracując z firmami polskimi i międzynarodowymi. W latach 2012-2020 pełniła funkcję rzecznika prasowego i dyrektora ds. komunikacji KUL.

 • Konflikty wartości w publicznym prawie gospodarczym
  %
  Publikacja powstała jako pokłosie refleksji formułowanych podczas Zjazdu Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego, który odbył się w dniach 12–14.6.2022 r. na...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  194,65 zł
  229,00 zł
  Najniższa cena: 183,20 zł
  Publikacja powstała jako pokłosie refleksji formułowanych podczas Zjazdu Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego, który odbył się w dniach 12–14.6.2022 r. na...