dr Lucyna Witek

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Prowadzi wykłady w Katedrze Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Humanistycznym Zidmu w Zaporożu. Jest autorem 60 publikacji, głównie z zakresu merchandisingu, marketingu ekologicznego, a także współautorem podręcznika pt. Marketing. Ponadto interesuje się marketingiem międzynarodowym i nowoczesnymi formami komunikacji marketingowej oraz problematyką zachowań konsumentów. Uzyskała dwie nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.