Łukasz Sadkowski

Sędzia, były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego. Autor publikacji z zakresu zwrotu środków europejskich, dotacji, finansów publicznych, ordynacji podatkowej, egzekucji administracyjnej.  Wykładowca i prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach prowadzonych dla radców prawnych oraz pracowników administracji publicznej szczebla samorządowego i rządowego.

10 20 Lista Siatka 1-3 z 3