dr r.pr. Maciej Chakowski

Adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; wspólnik w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy; autor wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautor dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.