Maciej Satoła

Prawnik, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz uczestnik studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ochronie danych osobowych oraz regulacjach obejmujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu (AML). Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich oraz spółkach doradztwa podatkowego.