Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Od ponad 10 lat wspiera podmioty w procesie pozyskiwania finansowania bezzwrotnego, preferencyjnego finansowania zwrotnego, jak również finansowania projektów w formule PPP. Posiada wiedzę ekspercką z zakresu pomocy publicznej, funduszy Unii Europejskiej oraz efektywnego wykorzystania przez beneficjentów otrzymanego wsparcia finansowego. Specjalizuje się w usługach służących wsparciu innowacyjności oraz wykonywaniem badań i analiz społeczno-gospodarczych związanych z rozwojem przedsiębiorczości. W Crido Taxand pracuje od 2005 r. Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów z zakresu pomocy publicznej i pozyskania finansowania, konsultingu oraz projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young w Warszawie oraz Ernst & Young w Brukseli. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Produkcji w zakresie Systemów Informatycznych i Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa. Jest autorką licznych artykułów i publikacji, m.in. w: Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz wydawnictwie C.H.Beck.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.