dr Magdalena Rośniak-Marczuk

Doktor nauk prawnych. Naczelnik wydziału w departamencie prawnym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.