Maja Bińkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik w kancelarii Miller Canfield, specjalistka i autor publikacji w dziedzinie prawa administracyjnego oraz prawa obrotu i zagospodarowania nieruchomości.


Graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, lawyer in the Firm of Miller Canfield, specialist and author of publications concerning administrative law and tha law of real property transactions and development.