Małgorzata Hawro

Z wykształcenia ekonomista – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe: „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno – prywatnego" na SGH w Warszawie, „Zarządzanie przedsiębiorstwem z udziałem jednostki samorządu terytorialnego" na PWSZ w Głogowie, „Analiza Ekonomiczna i Controlling" na AE w Poznaniu oraz „Rachunkowość" na AE we Wrocławiu. Od 20 lat jest związana zawodowo z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o., obecnie na stanowisku członka zarządu dyrektora ds. finansowych. Posiada także doświadczenie w pracach organu nadzoru spółki wodociągowo – kanalizacyjnej.