Małgorzata Hawro

Z wykształcenia ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od ponad 20 lat jest związana zawodowo z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o., obecnie na stanowisku członka zarządu dyrektora ds. finansowych. Posiada także doświadczenie w pracach organu nadzoru spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. Współautorka publikacji dotyczącej kalkulacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.