Małgorzata Jóźwiak

Pracownik RIO w Łodzi, Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi. Współautor książek poświęconych problematyce finansów publicznych publikowanych przez Municipium. Współpracuje od kilku lat z Wydawnictwem C.H.Beck.