dr Malgorzata Marchewka

Z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet Jagielloński), doktorem w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Jest adiunktem w Katedrze Procesu Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.