Małgorzata Proksa - Binkowska

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. prowadzi indywidualną kancelarię prawną w Warszawie, specjalizującą się m.in. w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się ponadto prawem zamówień publicznych oraz doradztwem prawnym podmiotom gospodarczym. Współautorka materiałów szkoleniowych Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.: „Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2007 r.”, „Prawo zamówień publicznych od A do Z” oraz „ABC Prawa Zamówień Publicznych”. Współautorka „Podręcznika dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych” wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.