Marek Uściłowski

Absolwent Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktyka zawodowa w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz w kancelariach prawniczych. Aktualnie specjalista ds. prawnych w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej. Zainteresowania zawodowe i naukowe w sferze prawa bankowego, handlowego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.