Maria Hass-Symotiuk

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej ZOZ/podmiotów leczniczych, ekspert wydawanego czasopisma Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia. Opracowała pierwszy wzorcowy plan kont dla ZOZ wraz z komentarzem, który jest stosowany w praktyce przez wiele podmiotów leczniczych. Zrealizowała projekt badawczy finansowany przez MNiSW pt.: „Koncepcja sprawozdawczości na potrzeby zintegrowanej oceny dokonań szpitali”. Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problematyki sterowania kosztami, wynikami i dokonaniami jednostek opieki zdrowotnej. Zorganizowała 7 konferencji naukowych poświęconych tej tematyce. Szeroko współpracuje z podmiotami leczniczymi. Ma rozległe doświadczenia w pracy akademickiej i naukowej oraz konsultacyjnej.

 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Praktyczny poradnik dla świadczeniodawców
  Autorzy książki w przystępny sposób przedstawiają kolejne kroki działalności leczniczej prowadzonej przez różne podmioty – od wyboru rodzaju i zakresu działalności oraz strategii działania, poprzez...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  141,55 zł 149,00 zł
  Autorzy książki w przystępny sposób przedstawiają kolejne kroki działalności leczniczej prowadzonej przez różne podmioty – od wyboru rodzaju i zakresu działalności oraz strategii działania, poprzez...