prof. nadzw. dr hab. Maria Jastrzębska

Prof. nadzw. dr hab. pracownik Katedry Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i kierownik Zakładu Finansów w Sopockiej Szkole Wyższej. Autorka ponad 130 publikacji z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Brała udział w projektach badawczych i szkoleniowych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów w latach 2003–2005 i ekspert sejmowy w latach 2004–2010. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Szwecji (Lund University w 1994 r.), w Wielkiej Brytanii (Leicester University w 1995 r.) i w Stanach Zjednoczonych (Appalachian State University in North Karolina w 2000 r.). Za osiągnięcia dydaktyczno-naukowe prof. UG dr hab. Maria Jastrzębska została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010).

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.