prof. dr hab. Marianna Lipiec-Zajchowska

Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.