dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.